FANDOM


Partia KiL dąży do państwa prawa, opartego na dorobku kulturowym cywilizacji łacińskiej, które w jak najmniejszym stopniu ingerowałoby w życie codzienne obywateli. Ugrupowanie działa w ramach Jebawkowej symulacji Sejmu, założonej przez Yakova Belenikidze. Reprezentuje idee konserwatywne w strefie obyczajowej oraz liberalne w strefie ekonomicznej. Została założona przez Piotra Rzepkę w pierwszym dniu działania symulacji i od razu zajęła znaczącą pozycję w politycznej układance grupy. Obecnie partia liczy około 30 członków i stale się rozrasta.
17619206 1607666809261613 154703840 n

Wartości i idee

Konserwatyści i Liberałowie odwołują się do pism Johna Locke'a, Adama Smitha, Edmunda Burke'a oraz Alexisa de Tocqueville'a, a także dorobku myśli ekonomicznej ASE. Odpowiadają się za równością wobec prawa, poszanowaniem własności prywatnej i wolności osobistej. Dążą do rozbudowy obywatelskich form wspołdziałania rządu ze społeczeństwem. W gospodarce stawiają na rozwiązania rynkowe jako najbardziej skuteczne i efektywne. Sprzeciwiają się ingerencji państwa w edukację. Bronią wartości chrześcijańskich w kwestiach społecznych oraz obyczajowych, obstają jednak za wolnością wyznaniową i świeckim państwem. Popierają budowę Uni Europejskiej w jej pierwotnym kształcie zaproponowanym przez jej ojców: Roberta Schumanna, Konrada Adenauera, Jeana Monneta oraz Alcide De Gasperiego.