FANDOM


Koło poselskie zrzeszające zwolenników idei utylitarnej, maksymalizacji użyteczności z działalności politycznej.

W założeniu swoim nie odwołujemy się do współczesnych ideologii; rozczłonkowują one bowiem scenę polityczną i kreują spory, często o podłożu emocjonalno-etycznym. Ze względu na uniwersalizm, zapraszamy do współpracy z naszym kołem aby podejmować konstruktywne decyzje.

Planujemy:

-Zająć się racjonalizacją długości trwania kadencji poselskich uwzględniając podłoże psychologiczne oraz ekonomiczne;

-Zastanowić się nad polityką fiskalną i monetarną

– Podjąć kroki zmierzające do przywrócenia praworządności w kraju

– Na chwilę obecną obserwacja postulatów naszych koleżanek i kolegów posłów z innych frakcji.

Prezesem koła jest na chwilę obecną Michał Barszczewski, zwolennik pragmatyzmu, szanujący SPQR jako matkę współczesnej jurysdykcji